ธรรมชาติรังสรรค์

แผ่นไม้ถูกตัดอย่างสมบูรณ์จากแกนต้นไม้กว้าง
เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นมีลายไม้ด้านบนเป็นลวดลายที่ต่อเนื่องกัน
แต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกัน

ไฟล์และสื่อนำเสนอ

แกลเลอรี่ : โต๊ะพร้อมใช้งาน

รูปแบบไฟล์: PDF
ขนาดไฟล์: 10 MB

วีดีโอนำเสนอ Conte Caserta

รูปแบบไฟล์: MP4
ขนาดไฟล์: 258 MB

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อะไรก็ตามที่ขัดกับธรรมชาติมักไม่ยืนยาว ในขณะที่ไม้เป็นทรัพยากรทดแทนจึงมีความสำคัญสูงสุดเราจึงต้องหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าอย่างมาก เพราะการตัดไม้ที่ไม่สามารถควบคุมได้และไม่มีความรับผิดชอบ

CONTE CASERTA ใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองและปลูกอย่างยั่งยืนทั้งหมด สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ (ประเทศไทย) สำหรับไม้ทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ CONTE CASERTA ปลูกต้นจามจุรีใหม่ทุกลูกบาศก์เมตร เพื่อไม้ที่ใช้ในการผลิต